dissabte, 9 de març de 2013

En Víctor Ammann i els seus valors


Com a company que va compartir al costat d'en Víctor moltes de les seves més creatives aportacions, anoto aquest treball de síntesi sobre el que per a mi són els seus valors. Traduïts en la seva cadena d'accions, trascendeixen la seva desaparició física i conviden a continuar-los als qui els ressonin com a volguts.APROXIMACIÓ INTERPRETATIVA DELS VALORS AMB ELS QUALS EN VÍCTOR AMMANN ES VA CONNECTAR, VA CONSTRUIR I ENS DEIXA RODANT COM A CONTINUÏTAT DE LA SEVA ACCIÓ


- Com no ser hipòcrita sense ser "maleducat"...?
Una pregunta per a tota una vida...

- Sensibilitat i honestedat
Una afirmació del cor i qüestionadora del cap

- Senzillesa
La humilitat de voler “parlar” en llenguatges entenedors, evitant les formes de culte a l’ego

- Anti-dogmàtic
1 - Els camins oberts, recelós de les idees fixes
2 - La promiscuïtat autoral com a característica de la creativitat popular

- Solidari
Empatia amb els treballadors, les dones i els joves


Xavier Batllés
Barcelona, 08-03-13

===========================================================
(traducción al castellano)

Como compañero que compartió al lado de Víctor muchas de sus más creativas aportaciones, anoto este trabajo de síntesis sobre lo que para mi son sus valores. Traducidos en su cadena de acciones, trascienden su desaparición física e invitan a continuarlos a quienes resuenen como queridos.

----------------------------------------------------------------------------------

APROXIMACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS VALORES CON LOS QUE VÍCTOR AMMANN SE CONECTÓ, CONSTRUYÓ Y NOS DEJA RODANDO COMO CONTINUIDAD DE SU ACCIÓN


- ¿Cómo no ser hipócrita sin ser "maleducado"...?
Una pregunta para toda una vida...

- Sensibilidad y honestidad
Una afirmación del corazón y cuestionadora de la cabeza

- Sencillez
La humildad de querer “hablar” en lenguajes comprensibles, evitando las formas de culto al ego

- Antidogmático
1 - Los caminos abiertos, receloso de las ideas fijas
2 - La promiscuidad autoral como característica de la creatividad popular

- Solidario
Empatía con los trabajadores, las mujeres y los jóvenes


Xavier Batllés
Barcelona, 08-03-13