dimarts, 4 de novembre de 2014

HESPÈRION XXI (direcció Jordi Savall)
El llibre de la ciència de la música de Dimitrie Cantemir i les tradicions musicals sefardís i armènies.

Concert del 7 de decembre 2011, a l'Ateneu Rumanès de Bucarest.
"In memoriam" Montserrat Figueras

Amb músics convidats de diferents països:

- de Turquia: Derya Turkan, Yurdal Tokcan, Fahrettin Yarkin, Murat Salim Tokac i Hakan Gunkor
- d'Armènia: Gaguik Mouradian i Haig Sarikouyoumdjian
- de Bulgària: Nedyalo Nedyalkov
- de Grècia: Dimitri Psonis
- del Marroc: Driss El Maloum

- d'Espanya: Pedro Estevan
- de Catalunya: Jordi Savall